Zoeken
Zoeken
Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.dierentuin-aanbiedingen.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door: Netrush BV

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Netrush BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site of de door de bezoekers geplaatste reacties. Het gebruik van www.dierentuin-aanbiedingen.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Netrush BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Connecties met andere websites

Op deze site treft u links aan naar andere websites. Netrush BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Mis nooit een topdeal! Volg ons op facebook voor de beste deals
Jouw e-mailadres wordt niet getoond op de site of gedeeld. Lees onze privacy policy voor meer informatie.
Selecteer jouw regio, voor betere aanbiedingen in de nieuwsbrief.